Zewnętrzne firmy coraz częściej administrują i zarządzają nieruchomościami o charakterze komercyjnym i mieszkaniowym. Do zadań specjalisty, który prowadzi zarządzanie nieruchomościami, należy całościowe przygotowanie lokali do wynajmu, prowadzenie kompletnych formalności całego okresu wynajmu oraz kontrola obsługi technicznej, prawnej i księgowej.

Co robi zarządca nieruchomości?

Właściciel nieruchomości takiej jak kamienica lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej na wstępie współpracy z firmą zarządzającą daną nieruchomością, muszą przekazać wszystkie dokumenty i informacje związane z zarządzanym mieniem zawartych w protokołach zdawczo-odbiorczych. Administrator posiadający już szereg dokumentów sprawdza działanie wszystkich instalacji, na przykład wodno-kanalizacyjnych czy elektrycznych oraz dokonuje inwentaryzacji zabezpieczeń i infrastruktury. Korzystając z fachowej wiedzy specjalistów posiadających uprawnienia budowlane kontroluje urządzenia nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami musi być zgodne ze stanem prawnym i faktycznym majątku oraz z obowiązującymi przepisami. Po wszystkich czynnościach kontrolnych, administrujący daną nieruchomością powinien otrzymać od właściciela lub wspólnoty mieszkaniowej numery Regon i NIP. Jeżeli dana nieruchomość nie posiada NIP-u i Regonu w kwestii zarządcy jest podjęcie odpowiednich działań na ich nadanie. Zarządzanie nieruchomościami polega często na reprezentowaniu właściciela nieruchomości lub wspólnoty mieszkaniowej przed Urzędem Skarbowym, Sądami Powszechnymi i organami Administracji Państwowej. Zarządca może reprezentować właściciela lub wspólnotę we wszystkich sprawach, które nie wykluczają zastępstwa procesowego. Ponadto administrator prowadzi nieruchomość tak, by właściciel lub wspólnota zyskały dodatkowe źródła finansowania. Bez numerów NIP i Regon jest to niemożliwe. Zarządca nieruchomości opracowuje i wdraża budżet. Prowadzenie budżetu jest zwykle przedstawiane w comiesięcznym sprawozdaniu finansowym dla właścicieli do celów podatkowych. Przeprowadza również windykację wszystkich należności czynszowych. Jednym z wielu obowiązków jest również przeprowadzanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku.

Dla kogo zarządzanie nieruchomościami?

zarządzanie nieruchomościami Kraków
Zarządzanie nieruchomościami oprócz wspólnot mieszkaniowych lub kamienic czynszowych obejmuje także placówki oświatowe, budynki biurowe oraz każdą inną nieruchomość, która przynosi dochody. W obowiązku zarządzających jest utrzymywanie czystości, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Administrator w tym celu zatrudnia firmę ochroniarską, serwis sprzątający i serwis techniczny. Jeżeli na obejmowanym budynku pracują wyżej wymienione firmy, zarządzający powinien zawrzeć nową umowę i renegocjować jej warunki, jeżeli jest to konieczne. Dodatkowo zarządzanie budynkami wymaga przeprowadzania cyklicznych remontów, przeprowadzania wymiany instalacji na przykład wodno-kanalizacyjnej. Każdy dobry administrator nieruchomości ma przygotowany system sprawnego usuwania awarii oraz niwelowania ich skutków. Najlepszym rozwiązaniem jest długotrwała współpraca z odpowiednimi firmami technicznymi. Sprawdź ofertę Domator Kraków.