Wielu młodych ludzi marzy o własnym mieszkaniu. Jest też dużo młodych małżeństw, które chcą rozpocząć samodzielne życie, uniezależniając się od pomocy rodziców. Niestety kupno mieszkania pochłania ogromne koszty. W zasadzie niezależnie od tego czy jest to lokal z rynku wtórnego czy pierwotnego. Najczęściej nie obędzie się bez kredytu, czyli finansowego zobowiązania na długie lata. Czy istnieje jakiś sposób by trochę ułatwić tą trudną sytuację? Na jaką formę wsparcia mogą liczyć młode rodziny?
Formą pomocy odpowiadającą na te pytania jest program „Mieszkanie dla Młodych”, czyli w skrócie MDM.

Charakterystyka programu

mdm mieszkanie dla młodych„Mieszkanie dla Młodych” jest rządowym programem wsparcia dla młodych ludzi. Jego zadaniem jest pomoc przy zakupie pierwszego w życiu mieszkania lub domu jednorodzinnego. Pomoc oznacza wsparcie finansowe poprzez udzielanie dopłat z Funduszu Dopłat lub też zwrot części kosztów poniesionych w związku z zakupem materiałów budowlanych na budowę pierwszego własnego domu jednorodzinnego.
Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość dofinansowania wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu na zakup mieszkania. Dofinansowanie nie może zostać przyznane bez zaciągnięcia kredytu.
W ramach tej ustawy pomocą objęta jest też budowa pierwszego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczym. Polega ona na utrzymaniu zwrotu VAT za zakupione materiały budowlane. Nie ma jednak związku z kredytem mieszkaniowym. Zainteresowani taką formą pomocy mogą wziąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu. Nie może być to jednak kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”. W takiej sytuacji bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot w Urzędzie Skarbowym.

Zasady MDM

Z programu MDM mogą skorzystać zarówno małżeństwa jak i osoby samotne w wieku do 35 lat. W przypadku małżeństwa pod uwagę bierze się wiek młodszego z małżonków. Oprócz wieku jest jeszcze jeden warunek. Osoby ubiegające się o pomoc, nie mogą w trakcie zawierania umowy być właścicielami lub współwłaścicielami innego mieszkania lub domu. Kupowane mieszkanie musi też służyć zaspokojeniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba samotna jest współwłaścicielem mieszkania lub domu.
W ramach MDM można kupić następujące nieruchomości:
• Mieszkanie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
• Wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania
Mieszkanie definiowane jest, jako lokal mieszkaniowy lub też dom jednorodzinny.

Warto skorzystać

Rządowy program „Mieszkanie dla Młodych” jest szansą na łatwiejszy start. Kolejna jego zaleta to fakt, że mogą z niego korzystać zarówno osoby samotne jak i młode rodziny. Jest oczywiście kilka warunków do spełnienia, przede wszystkim o pomoc mogą starać się osoby do 35 roku życia. Nie mogą, z małymi wyjątkami, być właścicielami lub współwłaścicielami innych mieszkań lub domów.