Wycena nieruchomości
kojarzy się najczęściej z poznaniem wartości mieszkania lub domu. Na przykład, kiedy planujemy sprzedaż warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Chcemy się dowiedzieć, na jaką kwotę możemy liczyć. Jest to ważne gdyż może się okazać, że nie mieliśmy pojęcia, jaka jest realna wartość mieszkania. Posiadając wiedzę, znajdziemy odpowiedniego kupca. Podobnie jest też w drugą stronę, kiedy nosimy się z zamiarem kupna domu, warto dowiedzieć się, jaka jest jego wartość żeby nie przepłacić.wycena nieruchomości

Wycena nieruchomość obejmuje też więcej zagadnień. Nieruchomościami są też przecież działki budowlane lub rolne.

Nieruchomości jest wiele

Wycena nieruchomości może posłużyć do różnych celów, nie tylko do ustalenia wartości kupna-sprzedaży. Inne cele to:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowej,
 • ubezpieczenia majątkowe,
 • ustalenia podatków od spadku i darowizn,
 • zmiana wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • wyceny przedsiębiorstw,
 • ustalenia składników nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych,
 • szkody spowodowane powodziami, pożarami itp.

Wycenić można też nie tylko mieszkania czy domy. Nieruchomości to też:

 • lokale użytkowe takie jak biurowa, lokale usługowe, handlowe, magazyny, warsztaty
 • działki rolne, leśne, zabudowane, pod zabudowę
 • domy przeznaczone do wykończenia lub rozbiórki
 • maszyny i urządzenia związane będące własnością danej firmy

Jak widać rodzajów nieruchomości, jakie można wycenić jest wiele. Możemy wybrać, o której konkretnej chcemy uzyskać dane.

Tylko rzeczoznawca majątkowy posiada odpowiednie uprawnienia

Gdy już zdecydujemy, jaką nieruchomość chcemy wycenić musimy pamiętać o ważnej kwestii. Tylko rzeczoznawca majątkowy z odpowiednimi uprawnieniami może dokonać wyceny. Uprawnienia wydaje Minister Infrastruktury i Budownictwa i nikt inny. Można łatwo sprawdzić czy osoba, do której się zgłosiliśmy posiada kwalifikacje. Wystarczy zajrzeć do w pełni jawnego Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Infrastruktury. Każdy, kto zajmuje się wyceną nieruchomości musi być do niego wpisany. Musi także posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Rzeczoznawca wszystkie czynności wykona zgodnie z literą prawa. Mamy, więc pewność rzetelnie przeprowadzonej wyceny. Zapewni nam również dochowanie tajemnicy zawodowej. Przekaże też wszystkie wymagane dokumenty odpowiednim organom państwowym.

Szerokie zagadnienie

Wycena nieruchomości to bardzo szerokie pojęcie. Nie odnosi się wyłącznie do poznania wartości kupna-sprzedaży mieszkania czy domu. Możemy wycenić przedsiębiorstwo, dokonać wyceny na potrzeby ubezpieczenia majątkowego czy ustalenia podatku od spadku.

Wycenie podlegają też działki rolne i leśne, lokale użytkowe jak biura czy magazyny. Nieruchomościami są też domy przeznaczone do rozbiórki.

Pamiętać też należy, że wyceny może dokonać tylko rzeczoznawca posiadający uprawnienia wydane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Każdy, kto proponuje wyceny bez uprawnień podlega karze więzienia lub grzywny. Tylko wykwalifikowany rzeczoznawca zapewni usługi na najwyższym poziomie i zachowanie tajemnicy zawodowej.


Polecamy skup nieruchomości w Katowicach: http://skupnieruchomosci-slask.pl.