W Polsce wymogi dotyczące montażu monitoringu w miejscu pracy są określone m.in. w Kodeksie Pracy oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

Z tego względu chcąc zamontować w swoim przedsiębiorstwie taki monitoring, należy pamiętać o takich ważnych kwestiach jak:

 • Cel monitorowania: Monitoring powinien być wykonywany wyłącznie w celach związanych z bezpieczeństwem pracowników, mienia lub dokumentów, a także w celach kontroli wykonywania obowiązków pracowniczych.
 • Informowanie o monitoringu: Pracodawca powinien poinformować pracowników o montażu monitoringu, jego lokalizacji i celach jego wykorzystywania.
 • Ochrona danych osobowych: Pracodawca jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych pracowników, które są rejestrowane przez system monitoringu, a następnie przechowywane. 
 • Okres przechowywania nagrań: Nagrania powinny być przechowywane przez określony w ustawie czas, po czym należy je usunąć, nie zostawiając żadnych pozostałości.
 • Dostęp do nagrań: Dostęp do nagrań powinien być ograniczony tylko do osób upoważnionych przez pracodawcę i przez obowiązujące przepisy.

Pamiętaj, że te wymagania dotyczą tylko monitoringu w miejscu pracy i mogą ulec zmianie w zależności od kontekstu i sytuacji. Dlatego zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat, co pozwoli stworzyć bezpieczny i w pełni zgodny z przepisami system monitoringu w firmie. 

Kiedy można zamontować monitoring w miejscu pracy?

Monitoring może być zamontowany w miejscu pracy tylko wtedy, gdy spełnione zostały wszystkie wymagania określone w obowiązującym w Polsce prawie i jego montaż jest konieczny w celu osiągnięcia konkretnego celu. Celem tym może być chęć zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa, ochrona mienia, kontrola produkcji lub też zachowanie w tajemnicy cennych i poufnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić danego przedsiębiorcę na szkody. Pracodawca musi pamiętać o poinformowaniu pracowników o chęci montażu monitoringu w danym miejscu i zadbać o odpowiednie oznaczenia, a także powinien wyjaśnić cel i sposób wykorzystywania monitoringu. Ponadto monitoring powinien być zamontowany w taki sposób, aby zapewnić ochronę danych osobowych pracowników i ich prywatności. 

Kiedy monitoring w miejscu pracy nie może być zamontowany?

Monitoring w miejscu pracy nie może być zamontowany w następujących przypadkach:

 • Brak poinformowania pracownika: Jeśli pracownik został poinformowany o tym, że w miejscu jego pracy działa monitoring, to tego typu system nie może być legalnie użytkowany. 
 • Monitoring niezgodny z celami określonymi w prawie: Monitoring może być wykonywany wyłącznie w celach związanych z bezpieczeństwem pracowników, mienia lub dokumentów, a także w celach kontroli wykonywania obowiązków pracowniczych czy też chęci ochrony poufnych informacji. Jeśli monitoring jest wykonywany w innym celu, jest niezgodny z prawem.
 • Monitoring niezgodny z ochroną danych osobowych: Pracodawca jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych pracowników, które są rejestrowane na nagraniach monitoringu. Jeśli monitoring jest wykonany w sposób, który narusza ochronę danych osobowych pracowników i dane te nie są w odpowiedni sposób przechowywane i chronione, jest niezgodny z prawem.
 • Monitoring prywatnych pomieszczeń: Monitoring w toaletach, szatniach i innych prywatnych pomieszczeniach jest zabroniony ze względu na ochronę prywatności pracowników. Jest to dopuszczalne jedynie wtedy, gdy system ten zostanie wyposażony w odpowiednie rozwiązania lub oprogramowanie cenzurujące i montaż kamer w takich miejscach ma jakiś konkretny i istotny cel. 

Jakie są zalety monitoringu?

Montaż CCTV w miejscu pracy może przynieść kilka korzyści, takich jak:

 • Poprawa bezpieczeństwa pracowników: Monitoring może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom, poprzez identyfikację i zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom na miejscu pracy. 
 • Kontrola wykonywania obowiązków pracowniczych: Monitoring może pomóc pracodawcy w kontrolowaniu czy pracownicy wykonują swoje obowiązki zgodnie z oczekiwaniami.
 • Zwiększenie produktywności: Monitoring może pomóc w identyfikacji i eliminacji nieefektywnych procesów i rozwiązań, co może przyczynić się do zwiększenia produktywności firmy.
 • Ochrona mienia: Monitoring może pomóc w ochronie mienia pracodawcy i pracowników, np. poprzez zapobieganie kradzieży.
 • Nagranie jako dowód: Nagrania z monitoringu mogą być użyte jako dowód w przypadku sporów lub roszczeń związanych z różnymi problemami i nieporozumieniami.