Monitoring wizyjny stosowany jest w wielu obiektach: w firmach, w przedsiębiorstwach, na parkingach, w instytucjach publicznych i niepublicznych, czy na posesjach prywatnych.  Chociaż celem montażu kamer jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników wyżej wskazanych obiektów, to  problem pojawia się po stronie prywatności osób, które uchwycone zostaną na takim nagraniu. Czy jest możliwość zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności podczas używania takiego monitoringu? Zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu.

Prywatność i bezpieczeństwo podczas monitoringu wizyjnego a ustawa o ochronie danych osobowych

Zasady dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności osób uchwyconych na monitoringach wizyjnych nie zostały ściśle określone w prawodawstwie krajowym. Oczywistym faktem jest, że nagrany obraz z kamer będzie zawierał sylwetki i wizerunki różnych osób, które będą możliwe do zidentyfikowania. Tym samym będziemy mieć do czynienia z wrażliwymi danymi osobowymi. Zasady ich przetwarzania i zabezpieczania określa ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. Zgodnie z tym dokumentem dane osobowe mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie przez osoby, którym wydano upoważnienie do ich przetwarzania. Wskazana ustawa nakłada również obowiązek prowadzenia ewidencji wydanych upoważnień. Wydanie upoważnień powinno zostać powiązane ze specjalnym szkoleniem, przeprowadzonym dla osób, którym takowe upoważnienia wydano. Jego celem jest przyswojenie wiedzy, w jaki sposób przeglądać dane, kopiować je, udostępniać i przechowywać, aby odbywało się to w bezpieczny i kontrolowany sposób. 

Największe zagrożenia związane ze zdalnym monitoringiem wizyjnym

Największe zagrożenia związane ze zdalnym monitoringiem wizyjnym wiążą się z przejęciem danych i z ich bezprawnym wykorzystaniem przez osoby niepowołane. Zdalny monitoring wizyjny może stanowić cenny cel dla potencjalnych ataków cybernetycznych przez hakerów, którzy przejmują kontrolę nad urządzeniami działającymi za pośrednictwem internetu. Jest to możliwe dzięki lukom w systemach, w których odnajdywaniu specjalizują się hakerzy. Ich spryt i precyzja działania sprawiają, że nawet możemy być nieświadomi, że doszło do takowego włamania. Niewłaściwie zabezpieczone dane mogą być wykradzione i użyte do całkiem innych celów. Zagrożenia związanie z użytkowaniem zdalnego monitoringu wizyjnego mogą, w przypadku użytkowania tego systemu przez pracodawcę, leżeć również po jego stronie. Poprzez nadmierne nadzorowanie pracowników oraz wykorzystanie danych w celach niezwiązanych z monitorowaniem pracy, istnieje ryzyko doprowadzenia do znacznych nadużyć.

monitoring

Sposoby na ochronę danych osobowych i na zabezpieczenie systemów przed cyberatakami 

Ochrona danych osobowych i zabezpieczenie systemów zdalnego monitoringu wizyjnego przed cyberatakami wymaga wdrożenia pewnych działań, aby zwiększyć ochronę danych osobowych oraz poziom zabezpieczeń systemów monitoringu wizyjnego:

  1. Silne zabezpieczenie przed dostępem przez osoby niepowołane. Krok ten polega na wprowadzeniu silnych, trudnych do odgadnięcia haseł i autoryzacji dwuskładnikowej. Ponadto dostęp do systemu powinny mieć tylko osoby uprawnione. Warto wdrożyć monitoring pozwalający na rejestrowanie i analizę każdego uzyskanego dostępu.
  2. Instalacja systemu monitorowania i wykrywania zagrożeń (IDS/IPS), który może pomóc w identyfikowaniu nieprawidłowych aktywności. 
  3. Bezpieczne przechowywanie danych. Dane powinny być przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych nośnikach, np. na urządzeniach pamięci masowej z szyfrowaniem danych, czy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.
  4. Szyfrowanie danych. Szyfrowanie danych wideo zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed nieautoryzowanym dostępem i przechwyceniem informacji przez osoby trzecie.
  5. Aktualizacje oprogramowania. Regularna aktualizacja oprogramowania służy poprawie bezpieczeństwa systemu monitoringu wizyjnego. Dostawcy oprogramowania często wydają łatki, które powinny być systematycznie instalowane w celu zabezpieczenia luk mogących spowodować przechwycenie danych przez cyberprzestępców.
  6. Opracowanie polityki zabezpieczeń i procedur, które będą określać i precyzować zasady bezpiecznego korzystania z monitoringu wizyjnego oraz wskazywać ścieżkę postępowania w przypadku nieautoryzowanego dostępu do danych.
  7. Prowadzenie regularnych szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za obsługę i zarządzanie systemem monitoringu wizyjnego. Kadra powinna być świadoma zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem i wiedzieć, jak reagować na ewentualne ataki cyberprzestępców.

Cyberbezpieczeństwo stanowi jeden z kluczowych aspektów związanych z użytkowaniem zdalnego monitoringu wizyjnego. Aby zapewnić jak największy poziom bezpieczeństwa, powinniśmy przyłożyć jak największą wagę zarówno do zdiagnozowania czyhających na nas zagrożeń z tym związanych, jak i do odpowiedniego przygotowania zaplecza technicznego pod kątem zapewnienia należytej ochrony przed cyberatakami.